درباره ما | سخنرانی | صوت | تصاویر | فیلم | تصاویر/عکس روز | دسته بندی ها | ارتباط با ما
    صفحه نخست / دسته بندی ها / جایگاه زن در اسلام

تعظیم یا تحقیر تعظیم یا تحقیر

عظمت زن به این نیست که بتواند چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب کند؛ این افتخاری برای یک زن نیست؛ این تجلیل زن نیست؛ این تحقیر زن است. عظمت زن آن است که بتواند حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلّت زن ودیعه نهاده است، حفظ کند؛

مردواره کردن زن مردواره کردن زن

مردواره کردن زن؛ یعنی به دنبال این بودند که مشاغل گوناگونی که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر است را بکشانند به سمت بانوان و زنان، و این را یک افتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار بدهند. ما در مقابل این دچار انفعال شدیم، یعنی دوْر خوردیم؛ ما هم نادانسته، ناخواسته، این گفتمان را قبول کردیم.

الگوی اسلامی زن الگوی اسلامی زن

زن در محیط اسلامی رشد علمی میكند، رشد شخصیتی میكند، رشد اخلاقی میكند، رشد سیاسی میكند، در اساسی‌ترین مسائل اجتماعی در صفوف مقدم قرار میگیرد، در عین حال زن باقی میماند.

کرامت بخشی به زن کرامت بخشی به زن
زن و جایگاه شناسی خود زن و جایگاه شناسی خود
اختلاط با نامحرمان اختلاط با نامحرمان
اسلام و مسأله زن اسلام و مسأله زن
مسئله خانواده مسئله خانواده
زن نه شرقی ، نه غربی زن نه شرقی ، نه غربی
هویت اسلامی هویت اسلامی

امام خامنه ای : هویت اسلامی را به زن مسلمان برگردانید..

جایگاه واقعی زن در اسلام جایگاه واقعی زن در اسلام

یکی از عالی ترین برنامه های اسلام که این دین را سرآمد تمام ادیان قرار داده است، از بین بردن تمام بی عدالتی نسبت به زن بوده است. اسلام بنیان برتری طلبی های قومی، نژادی، جنسی و مالی را ویران نمود و تمام انسان ها از مرد و زن، غنی و فقیر، عرب و عجم، سیاه و سفید، و زشت و زیبا را در یک صف قرار داد.

اولین قبلی ۱ از ۱ بعدی آخرین